Tjänster

REDOVISNING

Löpande redovisning såsom kontering samt registrering.
Månadsavstämning av balanskonton samt genomgång av huvudboken.
Registrering av kund- och leverantörsreskontra samt anläggningsregister.
Kundreskontrakontroll.
Betalningsservice av leverantörsfakturor.
Kundfakturering samt kravhantering.
Tillhandahållande av resultat-och balansrapporter månadsvis eller enligt överenskommelse.
Biträde med upprättande av skattedeklarationer för arbetsgivaravgifter, personalskatter
samt moms.

BOKSLUT

Upprättar årsbokslut.
Årsredovisning inkl protokoll samt fastställelseintyg.

DEKLARATION

Om du valt att lägga redovisningen hos oss så gör vi även din inkomstdeklaration.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss